امروز بیست و یکم ماه رمضان است. این روز قدر، هم دارای فضیلتی مانند شب قدر است، هم روز شهادت امیرمؤمنان است. درس بزرگ این روز برای ما تقواست. مراقب خود باشیم.در کار و رفتار خود، در سخن و معاشرت خود، حتی در آنچه که در ذهن ما میگذرد دقت کنیم، مواظب آنها باشیم و سعی کنیم که از راه خدا و راه حق منحرف نشویم. این، تقواست.
رهبرانقلاب75.11.12