امام صادق(ع):
تمام هم و غم زن به سوی مرد معطوف است ، پس همسران خود را دوست بدارید و به آنها محبت کنید.
بحارالانوار/ج103/ص644
زن، تمام وجودش پر از محبت مرد است، اگر مرد نسبت به او بی توجه باشد، ممکن است از محبت زن هم کاسته شود و طبیعتا کانون خانواده سرد شود.