ما کجا باید رشد کنیم؟! ما کجا آدم شویم؟ در کجا شاخص های آدمیّت را درک کنیم؟ حیف نیست از اوج معنویت باز بمانیم؟! خُب مسأله این است که «تکی نمی شود در اوج معنویت قرار گرفت و حتماً باید یک جمعی باشد» ولی این جمع کجاست؟ من در میان کدام جمع رشد کنم؟ بسیج، مسجد، حوزه و هیئت، حضور تشکیلاتی در جمع های مدعیان ولایتمداری حضرت است که بهترین فرصت رشد ماست.