یا اباعبدالله...

جز مهر انتظار زخوبان نمی رود...

۱۷ مطلب با موضوع «مدیریت اسلامی» ثبت شده است

جمله ناب تشکیلاتی- شهید بهشتی

شهید بهشتی(ره): در این انقلاب آنقدر کار هست که می توان انجام داد بی آنکه هیچ پست، سمت، حکم و ابلاغی درکار باشد...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(ایجاد خوش گمانی)

امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر:
به صورتى باید رفتار کنى که خوش گمانى بر رعیتت را در کمک همه جانبه به حاکم فراهم آرى، که این خوش گمانى رنجى طولانى را از تو بر مى دارد.
نهج البلاغه/نامه53
همه سرمایه یک مدیر اعتماد زیردستان به اوست که اگر از بین برود، مدیر جایگاهی در دل کارکنانش ندارد.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی

امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر:
مبادا سختی قرارداد، تو را به فسخ آن به طور نامشروع بکشاند، چرا که صبر تو در تنگناى عهد و پیمان که امید گشایش و برترى عاقبتش را دارى بهتر است از خیانتى که از مجازاتش ترسانى و نیکوتر است از اینکه از جانب حق مورد بازخواست واقع گردى، به صورتى که نتوانى در دنیا و آخرت از خداوند درخواست بخشش کنى.
نهج البلاغه/نامه53
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(شدت عمل)

امام علی(ع)خطاب به بعضی از فرمانداران:
شدت عمل را با نرمش در هم آمیز و هر جا که مدارا شایسته تر است مدارا کن و آنجا که چاره ای جز شدت عمل نیست، شدت عمل نشان بده.نهج البلاغه/نامه46
مدیر بایدجایگاه شدت عمل ونرمش را بشناسد تا بتواند به موقع از آنها استفاده کند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(ترس)

امام علی (ع) خطاب به عبدالله بن عباس فرماندار بصره:
گره ترس را از دل های مردم باز کن.
نهج البلاغه/نامه18
چهره و رفتارت را طوری نشان بده که مردم از تو هراسان نشوند. و با تندی و اخم، برای خود هیبت درست نکن.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی (نظارت مخفیانه)

امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر:
ناظرانی از اشخاص صادق و وفادار بر امور قرار بده که این بازرسی مخفی، آنها را به مراعات امانت و مدارای مردم وادار می سازد.نهج البلاغه/نامه53
همواره بر کار کارگزارانت نظارت داشته باش،اما ناظرانی بدون حب و بغض و صادق بر امور بگذار.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(اولین برخورد)

امام علی(ع)خطاب به فرماندار مکه:
اگر(مردم)در نخستین بار که به تو مراجعه می کنند از درگاهت رانده شوند، چنانچه بعد از آن هم نیازشان را برآورده سازی، ستوده نخواهی بود.
نهج البلاغه/نامه67
همواره اولین برخورد در ذهن طرف مقابل می ماند پس خوب است که اولین برخوردت توام با نرمی و مدارا باشد.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(دعا)

امام علی(ع):
بسیار از خدا مدد بجوی که تو را در کارهای دشوارت کفایت کند و در مشکلاتی که برای تو رخ می دهد یاری ات می کند.نهج البلاغه/نامه53
مدیر نباید فقط به توانایی شخصی خود وابسته باشد، چون مدبر امور خداوند است و باید در همه امور از او یاری بخواهد.
۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(مدیران میانی)

امام علی(علیه السلام) خطاب به فرماندار مکه:
پیرو حکومت و فرمانبردار امام خویش باش، مبادا کاری کنی که به عذر خواهی روی آوری.
نهج البلاغه/نامه33
مدیران میانی و پایین دست باید همواره مراقب رفتار وعملکر خود باشند وسلسله مراتب را رعایت کنندتا دچار پشیمانی نشوند.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(مستی مدیریت)

امام علی(علیه السلام):
نه در هنگام نعمت ها بسیار شادمانی کن و نه هنگام مشکلات سست باش.نهج البلاغه/نامه33
روحیه ات را همیشه متعادل نگه دار که نه در پیروزی مغرور شوی و نه در شکست، ضعیف.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(پل)

امام علی(علیه السلام) خطاب به کمیل بن زیاد:
تو در آنجا پلی شده ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند. نهج البلاغه/نامه61
مراقب باش مدیریت تو پلی برای استفاده سودجویان نشود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(بی خردی)

امام علی(علیه السلام):
مبادا هرگز! در کارى که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنى، یا در کارى که وقت آن رسیده سستى ورزى. نهج البلاغه/ن53
مدیر باید وقت شناس باشد و هر کاری را در زمان خود انجام دهد. عدم رعایت این مسئله باعث بروز آسیب های زیادی به مجموعه و کارکنان و حتی مردم خواهدشد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی (استفاده از تجارب)

امام علی علیه السلام:
بر تو واجب است که به حکومت های دادگر و روش های نیکوی پیش از خود اقتدا کنی. نهج البلاغه
از تجربیات مدیران موفق به بهترین نحو ممکن بهره بگیر.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(بومی گرایی)

امام علی(ع): هیچ شهری برای تو بهتر از شهر دیگر نیست، بهترین شهرها آن است که پذیرای تو باشند.نهج البلاغه/حکمت434
بعضی عقیده دارند مدیر حتما باید بومی باشد اما مهم این است که ببینی مردم کدام منطقه با مدیر هماهنگ ترند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید

مدیریت اسلامی(صرفه جویی)

ازامام علی(ع):
حضرت به کارگزارانش نوشتند:(در نگارش) قلمها را ریز کرده و سطرها را به هم نزدیک نمائید، کلمات و القاب زائد را برداشته و از زیاده نویسی اجتناب کنید، که اموال مسلمین نبایستی متحمل ضرر شود. وسائل الشیعه
اولین درس برای هر مدیر، صرفه جویی حتی در امور به ظاهر جزئی است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید