اگر موفقیت های خود را به صورت تضمینی می خواهی، رابطه ات را با خدا محکم کن.
امام علی(علیه السلام): نماز را در وقتی که برای آن تعیین شده به جای آور و به خاطر کار، آن را به تاخیر مینداز و بدان که همه کارهای تو بسته به نماز توست.نهج البلاغه