امام علی(علیه السلام):
نه در هنگام نعمت ها بسیار شادمانی کن و نه هنگام مشکلات سست باش.نهج البلاغه/نامه33
روحیه ات را همیشه متعادل نگه دار که نه در پیروزی مغرور شوی و نه در شکست، ضعیف.