امام علی(علیه السلام):
مبادا هرگز! در کارى که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنى، یا در کارى که وقت آن رسیده سستى ورزى. نهج البلاغه/ن53
مدیر باید وقت شناس باشد و هر کاری را در زمان خود انجام دهد. عدم رعایت این مسئله باعث بروز آسیب های زیادی به مجموعه و کارکنان و حتی مردم خواهدشد.