امام علی علیه السلام:
بر تو واجب است که به حکومت های دادگر و روش های نیکوی پیش از خود اقتدا کنی. نهج البلاغه
از تجربیات مدیران موفق به بهترین نحو ممکن بهره بگیر.