از اول ذى القعده تا دهم ذى الحجه بهترین فرصت براى چله گرفتن است.
این همان چهل روزى ست که حضرت موسى ع به کور طور رفت.