لب خشک ونفس خسته مدد یا الله
نامه ام را بده در دست اباعبدالله
شب پایانی ماه رمضان لطفی کن
اربعین پای پیاده حرم ثارالله

..................
پرسشی بد نگران کرده من مجنون را ....
اربعین, کرب و بلا، حک شده در تقدیرم؟