مجاهدت غواصان دریادل عملیات کربلاى 4و 5، هرگز از یاد تاریخ این مرز و بوم نخواهد رفت. آنها همچنان که خدای متعال فرموده، زنده اند. ما باید تلاش کنیم آن ارزشهایی را که آنها بخاطر آن در این میدانها وارد شدند، زنده بداریم.
رهبرانقلاب 82.7.22
****
دانشگاه تهران-مراسم وداع با شهداى غواص
جاى دوستان خالى، دعاگویتان هستیم.